Undgå konkurskarantæne

Vil du gerne undgå konkurskarantæne? Så læs med her, og få et par gode råd til, hvordan du driver forsvarlig forretning. Derudover får du en kort gennemgang af, hvad konkurskarantæne er.

Hvad er konkurskarantæne?

Pålægges en erhvervsdrivende konkurskarantæne, betyder det, at vedkommende ikke må deltage i ledelsen i en virksomhed med begrænset hæftelse. Helt konkret medfører det, at den erhvervsdrivende ikke må deltage i ledelsen af et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S).

Den erhvervsdrivende har dog stadig mulighed for at deltage i ledelsen af en virksomhed med og ubegrænset hæftelse. Dermed kan den erhvervsdrivende, som udgangspunkt, fortsat være ledelsesmedlem i en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab under karantænens periode.

Overtræder den erhvervsdrivende sin konkurskarantæne, kan vedkommende dog risikere ikke at have tilladelse til at deltage i ledelsen af en virksomhed med ubegrænset hæftelse. I sådanne tilfælde kan den erhvervsdrivende risikere at hæfte personligt for virksomhedens forpligtelser. Dertil kan den erhvervsdrivende, ved overtrædelse af sin konkurskarantæne, risikere at modtage en bøde eller sågar fængselsstraf.

Som udgangspunkt strækker karantænen sig udover tre år, men kan under visse omstændigheder nedsættes. Pålægges den erhvervsdrivende konkurskarantæne, skyldes det, at vedkommende har ført groft uforsvarlig forretningsførelse, hvorfor vedkommende bliver erklæret uegnet til at deltage som ledelsesmedlem i en virksomhed i en periode.

Ansvarsområder

Vil du gerne undgå konkurskarantæne, så skal du sørge for at drive forsvarlig forretning. Dette gør du blandt andet ved at kende til dine ansvarsområder. Dermed ved du præcist, hvad der forventes af dig, og hvilke områder du skal have styr på.

Du kan med fordel tage et kig i Selskabslovens §§ 112 – 118. Dette giver dig et overblik over de krav, der stilles til dig, som er ledelsesmedlem i en virksomhed. Disse krav skal du naturligvis overholde, da kravene er lovbestemte – og derfor obligatoriske.

Dertil gøres det klart i Selskabslovens § 210, at kapitalejerlån kan tages – men det skal gøres under bestemte betingelser. Disse skal absolut følges, da der ellers er tale om ulovlige kapitalejerlån. Sådanne lån er ulovlige – og derfor også anset som groft uforsvarlig forretningsførelse, hvilket kan medføre konkurskarantæne.

Bogføring

Et andet aspekt du, som medlem af ledelsen, skal have indsigt i, er virksomhedens økonomiske situation. Det betyder, at du skal sikre, at der bogføres korrekt efter lovens bestemmelse, således virksomhedens indtægter og udgifter bogføres korrekt.

Fordelen ved at sørge for, at der bogføres i overensstemmelse med bestemmelserne, er at det bliver markant mere lige til at indberette moms og udarbejde virksomhedens årsregnskab.

Vær opmærksom på, at du skal, som ledelsesmedlem, sikre at alt materiale til bogføring bliver gemt. Dette er obligatorisk, og du skal, som ledelsesmedlem, have styr på, at dette bliver overholdt. Såfremt bogføringen ikke er tilstrækkelig eller bliver gemt, kan dette blive kategoriseret som groft uforsvarlig forretningsførelse.

Moms og A-skat

Udover at du, som ledelsesmedlem, skal kende til din ansvarsområder og korrekt bogføring, så skal du også sikre, at der bliver indberettet og indbetalt moms og A-skat. Dertil skal du sikre, at indberetningen og indbetalingen sker rettidigt i forhold til fristerne.

Du kan med fordel få hjælp fra en revisor til at tage sig af regnskab og bogføring. Dette betyder dog ikke, at du fralægger dig ansvar herfor, men blot, at du får hjælp. Derfor skal du stadig sikre dig, at bogføringen og regnskabet er korrekt udført.

I praksis kan det dog være svært at betale manglende beløb til SKAT og øvrige kreditorer op til en konkurs, da konkurs er en konsekvens af, at en virksomhed ikke er i stand til at betale gæld. Det anbefales dog alligevel at indberette til SKAT.

Håbløshedstidspunktet

Et andet aspekt at være opmærksom på, er at få lukket ned for driften, førend håbløshedstidspunktet indtræffer. Dette punkt kendetegnes ved, at fortsat drift vil medføre væsentlige tab for kreditorer, hvorfor driften bør stoppes helt.

Når du er medlem af ledelsen, er det dit ansvar at indse, hvornår det er tid til at stoppe for driften. Såfremt driften fortsætter udover dette tidspunkt, kan du, som ledelsesmedlem, risikere at blive pålagt konkurskarantæne.