Hvad laver en landinspektør

Du har måske set en landsinspektør stå med et måleapparat på cykelstien, i gågaden eller på en markvej, og undret dig over hvad han eller hun laver. En landinspektør spiller en vigtig rolle i mange brancher, et faktum som mange overser. Her får du et indblik i landinspektørens arbejdsfelt og de mange facetter.

Målinger, scanninger og alt indimellem

En landinspektør har et meget alsidigt job og varetager opgaver af forskellig art. Opgaverne bygger på en høj viden om opmåling, kortlægning og juridiske spørgsmål vedrørende eksempelvis
ejendomsforhold, lokalplaner eller miljøvurdering.

Landinspektøren befinder sig professionelt i et krydsfelt mellem praktiske udendørsopgaver, f.eks. målinger i alle størrelse, og udfærdigelsen af dybdegående rapporter baseret på de pågældende
målinger.

Målingerne kan bl.a. bestå af naturovervågning med videooptagelse, laserscanninger eller volumenberegninger. Alt sammen praktiske og tekniske opgaver som er nødvendige i forarbejdet til byplanlægning, ekspropriation eller tinglysning.

Er du nysgerrig på arbejdsfeltet, måleinstrumenterne og hvordan en landsinspektør kan hjælpe lige netop dig som privatperson eller offentlig myndighed, så kan du se hvad en landinspektør laver her.

Din branche – har du brug for hjælp?

Hvad enten du er bygherre, entreprenør, landmand eller offentlig myndighed, så vil du ofte støde på udfordringer, hvor det kræver en landsinspektørs tekniske snilde at hjælpe dig videre og på rette vej.

Som eksempelvis landmand kan man have brug for diverse opmålinger i forbindelse med retten til EU-støtte. Her er det landinspektøren der kommer ud til landmanden og foretager de nødvendige målinger af marken. Derudover rådgiver de også om landbrugslov og ejendomsjura.

Er du derimod en del af en offentlig myndighed, og skal være med til at afvikle vej- og kloakprojekter, så kan landinspektøren være behjælpelig med målinger, miljøvurdering, servitut-undersøgelser eller lignende.

Står du som privatperson og skal bygge et nyt hus eller en tilbygning til din ejendom, så kan landinspektøren også her hjælpe dig med at overholde alle reglerne i forhold til husets størrelse, afstanden til naboen eller naturmæssige forhold, der kan have en indvirkning på dit byggeprojekt.

Kort sagt besidder landinspektøren en viden omkring de tekniske foranstaltninger man skal gøre sig forud for bygge- og opmålningsprojekter samt et kyndigt kendskab til de juridiske aspekter, der også skal varetages i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner, byggetilladelser eller miljømæssige vurderinger.