Hvad er en narcissist?

Narcissisme er en psykisk lidelse, der hører til under kategorien Andre specifikke personlighedsforstyrrelser, og personer med denne lidelse kaldes for narcissister. Narcissister ser sig selv som værende bedre end andre og kræver konstant beundring fra andre og deres omgivelser.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at narcisisme også er et personlighedstræk, som vi alle har i os. Man skal derfor huske, at det er muligt at være narcisistisk og have narcissistiske personlighedstræk, uden nødvendigvis at være narcissist og lide af personlighedsforstyrrelse.

Narcissistiske kendetegn

Det mest centrale kendetegn for narcissme er en stræben efter andre folks beundring samt et ekstremt forvrænget billede af sig selv. Dette indebærer, at en narcissist overvurderer sine egne evner samt ser sig selv som værende meget bedre end alle andre.

Hvis du mistænker nogen for at være narcissist, så har psykologer opstillet nogle krav for at kunne stille diagnosen, hvoraf mindst fem skal være opfyldt hos den givne person. Disse krav lyder således:

 1. Høj opfattelse af egne evner, heraf ekstremt høj selvopfattelse
 2. Arrogant adfærd
 3. Mangel på empati
 4. Føler sig berettiget til overdrevet beundring fra andre
 5. Kræver konstant opmærksomhed
 6. Forventer særstatus og særbehandling fra andre
 7. Føler sig helt speciel og unik
 8. Misundelighed – enten på andre, eller en tro på at andre er misundelige på dem
 9. Kynisk udnyttelse af andre til at opnå sine mål

Derudover har narcissister også ofte behov for at sætte reglerne og dominere samspillet med andre, og så er de overfladiske og fokuserer på ting og objekter, der kan signalere status.

Forskellige former for narcissisme

Der findes to forskellige kategorier af narcissisme, hvor narcissister som regel falder i én af disse to.

 1. Følsomme narcissister: Den første kategori dækker over de følsomme narcissister, som har et lavt selvværd og har svært ved at tage imod kritik.
 2. Grandiose narcissister: Den anden kategori dækker over det, der kaldes for de grandiose narcissister, som, i modsætning til de følsomme, har et højt selvværd og går meget op i at have magt samt deres egen personlige vinding.

Der er meget forskel på disse to former for narcissisme. De grandiose narcissister har for eksempel større lighed med psykopater, mens de narcissistiske træk hos de følsomme narcissister ofte relaterer sig til en form for forsvarsmekanisme og et behov for at kompensere og skjule deres lave selvværd. Begge narcissisme-typer higer efter social status, men det er dog kun den følsomme narcissist, der bekymrer sig om, hvorvidt andre også kan lide dem.

Narcissismens fordele

Ifølge undersøgelser er narcissisternes enormt høje selvopfattelse dog ikke udelukkende negativ. Forskning viser nemlig, at den kan gøre narcissisterne bedre rustet mod to folkesygdomme. Dette gælder i højere grad for de grandiose narcissister, der er meget selvsikre og målrettede. Netop disse to træk ser ifølge forskere ud til at nedsætte narcissisternes risiko for at udvikle både depression og stress.

Det er ofte narcissister, der kravler hurtigt op af karrierestigen og ender som chefer, også hvis de kun udviser let grad af narcissisme. Ifølge forskning var der hele 29% større sandsynlighed for at blive chef, hvis man havde lettere narcissistiske træk som for eksempel høj selvopfattelse og overdreven selvtillid.