Hvad er en interessentskabskontrakt?

Hvad er en interessentskabskontrakt?

En interessentskabskontrakt er et begreb man støder ind i forholdsvis tit, men hvad er det egentligt og hvem er det relevant for? Her kan du læse mere om hvad en interessentskabskontrakt er og hvem den skal udarbejdes til.  

For at sikre rettigheder i et samarbejde 

En interessentskabskontrakt udarbejdes i forbindelse med oprettelse af det der kaldes interessentskab. Kontrakten udarbejdes for at du skal kunne beholde overblikket over dine samarbejde og for at du skal kunne holde styr på selve driften af virksomheden. Kontrakten er til for at sikre et velfungerende samarbejde og for at undgå potentielle konflikter nu og i fremtiden. Derfor er denne formen relevant for dig, der gerne vil sikre et godt samarbejde og undgå konflikt med medejere.  

Et interessentskab fungerer lidt på samme måde som en enkeltmandsvirksomhed ved at man hæfter personligt økonomisk for virksomheden, men det indebærer flere ejere og samarbejdspartnere. En enkeltmandsvirksomhed består kun af en enkelt person, der er ejer af virksomheden.  

Men hvad skal denne type kontrakt egentlig indeholde, og hvordan udarbejder man den? Er det noget man kan gøre selv?  

Hvad skal en interessentskabskontrakt indeholde  

Interessentskabskontrakt skal udarbejdes i samarbejde med en advokat og skal indeholde en række vigtige punkter. Fordelen med at udarbejde kontrakten i samarbejde med en advokat, er at du kan få god rådgivning og sikre at du opdager og kan forebygge eventuelle faldgruber i samarbejdet.  

I interessentskabskontrakten skal der stå hvordan virksomheden skal drives og hvilke forpligtelser I som interessenter har. Dette er også en god anledning for at kunne afdække eventuelle uoverensstemmelser mens I stadig er venner, og afklare rammerne for samarbejdet på juridisk grund, så der ikke senere opstår konflikter der potentielt kan skade virksomheden. Det er vigtigt at notere sig at selskabsloven ikke er gældende for interessentskab på samme måde som for eksempel anpartsselskaber eller aktieselskaber, og dermed har man også aftalefrihed i forhold til hvordan virksomheden skal drives. Netop på grund af den manglende lovgivning, er det en særlig god ide at have en interessentskabskontrakt der regulerer samarbejdet.  

Kontrakten skal indeholde virksomhedens formål, ejernes arbejdsmængde og ejerandel, hvem der hæfter for hvad og hvad der sker ved overtrædelse, eller hvis en ejer ønsker at forlade interessentskabet. I tillæg skal kontrakten indeholde hvad der skal ske i forbindelse med barsel og sygdom, tvistløsning, hvordan I fordeler overskud og underskud og ikke mindst, hvilke betingelser der gælder for at ophøre samarbejdet. Der er altså en række ting, der skal bestemmes i kontrakten, der er nyttige, for at samarbejdet skal fungere bedst muligt.