Bør der være bedre beskyttelse mod reklamer for betting?

Du betvivler næppe, at mængden af reklamer for sportsbetting er stor. Har du overværet en fodboldkamp i fjernsynet, har du sandsynligvis observeret, at en stor del af reklamepauserne byder på reklamer for diverse bookmakere såsom Mr Green.

Der er delte meninger om, hvorvidt det er acceptabelt, at denne type reklamer sendes i reklamepauserne under en fodboldkamp. Mange mener, at svage sjæle for let bliver fristet, hvis sådanne budskaber præsenteres for dem. Andre mener ikke, at det er et problem.

Skal reklamer for betting begrænses eller forbydes?

Et spørgsmål som dette er svært at give et konkret svar på. Det er nemlig ikke et objektiv svar. Som angivet herover, er der delte meninger om, hvorvidt reklamerne for betting skal begrænses.

Nogle er af den opfattelse, at ludomaniproblemer og spilreklamerne hænger uløseligt sammen. Andre mener ikke, at det hjælper at forbyde spilreklamer. Derimod mener de, at man skal arbejde i retning af, at folk får et godt og naturligt forhold til spil – det siger Troels Ravn fra Socialdemokratiet bl.a. til TV2 Midtvest.

I selvsamme artikel giver Jesper Olesen fra Aalestrup, der er tidligere ludoman, udtryk for, at han mener, at der skal være et forbud mod reklamerne.

Begrænser man et erhverv?

Et andet spørgsmål, der er dukket op i denne forbindelse er, om man begrænser et stort erhverv, ved at forbyde eller begrænse spilreklamer. Det vil være yderst hæmmende for hele erhvervet, hvis ikke det længere er tilladt at reklamere for deres spil.

Da det er et erhverv, der indbetaler store beløb til den danske statskasse i form af afgifter og skatter, vil det faktisk have indflydelse på samfundsøkonomien. Derfor er der også mange aspekter, der skal inddrages i overvejelserne, når det debatteres, hvorvidt man bør forbyde spilreklamerne.

I Folketinget er dette et emne, der har været debatteret flere gange. Blandt andet har Dansk Folkeparti foreslået, at det skal forbydes at reklamere for bettingsider i forbindelse med sportsbegivenheder.

Dette har Socialdemokratiet også støttet op omkring, da den socialdemokratiske skatteordfører, Troels Ravn, mener, at mængden af reklamer er blevet for voldsom. Der er dog ingen af de to partier, der mener, at et fuldstændigt forbud er vejen frem.

Det er et tydeligt fokus i regeringen

Der har valgt diskussion og debat om mængden af spilreklamer i årevis. Derfor er det absolut intet nyt. I løbet af de seneste år er det dog kommet i fokus i regeringen. Der er bl.a. blevet fremsat forslag om at oprette et spilreklamenævn, der har til formål at sikre ’fornuftige og ansvarlige rammer for markedsføring af spil på det danske marked’.

Derfor er det heller ikke utænkeligt, at vi i fremtiden ser en regulering i forhold til mængden af reklamer for spil. Som det ser ud nu, er det dog intet, der indikerer, at regeringen har i sinde at forbyde det helt.

Hvis du er af den opfattelse, at denne type reklamer bør forbydes fuldstændigt, er der tilsyneladende lange udsigter til, at det sker. Dog har forslag om forbud mod spilreklamer i forbindelse med sportsbegivenheder været på tale.