Vilkår og betingelser

Reklamebeskyttelse er et initiativ der har til formål at informere og hjælpe virksomheder til reklamebeskyttelse af deres virksomhed.

Tilmelding til ordningen

 • Tilmelding til ordningen kræver at mærkatet er korrekt indsat på hjemmesiden, og indeholder et link til reklamebeskyttelse.dk.
 • Vi forbeholder os retten til at afvise ansøgninger såfremt de ikke lever om til de enhver tid gældende betingelser for deltagelse. Herunder men ikke begrænset til:
  • Hvis vi ikke finder indholdet på siden af høj nok kvalitet.
  • Hvis siden indeholder ulovligt indhold.
  • Hvis der opgives urigtige informationer.

Opdatering af websites

 • Det er tilladt at ændre websites og deres tilhørende informationer, såfremt domænet ikke ændres.
 • Ved opdatering af tilmeldte websites, vil disse gennemgå godkendelse hos administrator og ikke være tilgængelige på siden, indtil opdateringen er godkendt.

Mærkatet og brugen heraf

 • Alle rettigheder herunder evt. ophavsret, patent, varemærke og design tilhører Reklamebeskyttelse.dk.
 • Brugsret til Reklamebeskyttelses logo og mærkat på jeres hjemmeside, er omfattet af tilmelding til ordningen, og gælder fra der ansøges og så længe tilmelding af ordningen opretholdes. Afvises ansøgningen eller fjernes man fra ordningen, vil brugsretten til mærkatet samtidig ophøre.
 • Uretmæssig brug påpeges med skriftlig advarsel, hvorefter man har 5 dage til at rette fejlen eller stoppe brugen af mærkatet. Herefter fremsættes krav for brud på ophavsretten for uretmæssig brug af mærkatet.

Misligholdelse

 • Såfremt en side ikke længere opfylder betingelserne og/eller fjerner mærke eller link, ses det som brud på aftalen. Hvortil vi forbeholder vi os retten til at fjerne deltageren og dennes websites fra ordningen, uden varsel og uden mulighed for refusion.

Ansvarsfraskrivelse

 • Reklamebeskyttelse er ikke erstatningsansvarlig for evt. direkte eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til fald i omsætning, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller andet. Tilmelding til ordningen er derfor på eget ansvar.